Мал эмнэлгийн үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлох судалгаа хийжээ

Баянзүрх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээнд тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлох тандалт судалгаа хийлээ. 


Тандалт судалгаанд Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт мал аж ахуй эрхлэхийг зөвшөөрсөн бүсэд мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээ эрхэлж байгаа "Баяндэмбэрэл", "Жижиг зээрд", "Мал эмнэлгийн газар", эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжүүд хамрагдлаа.


Тандалт судалгаа үргэлжилж байна.

Сэтгэгдэл бичих