Балба улсын Үндэсний тутрагын өдөр

Зургаадугаар сарын сүүлчээр Балба улсад “Үндэсний тутрагын өдөр” буюу “Asar Pandra” баярыг тэмдэглэдэг байна. Энэ нь талбайд тутрага тариалж, улирлын салхи ирж буйд зориулсан баяр юм. Баярын үеэр тариаланчид тутрага тарихын өмнө хур бороо хайрласан бурханд талархан, тутрагын талбайн шавар шавхайтай усанд орж нааддаг байна. Дараа нь тэд тутрагаар хоол хийж идэцгээж, тариалалтын ажилдаа ордог ажээ.Балбын хүн амын 70 хувь нь хөдөө аж ахуйгаас шууд хамааралтай бөгөөд энэ салбар тус орны дотоодын нийт бүтээгдэхүүний гуравны нэг орчмыг бүрдүүлдэг аж. Хөдөө аж ахуйн яамны мэдээгээр, өнгөрсөн жил тус орон 5 сая тонн тутрага хураан авчээ. Энэ жил коронавирусийн хөл хорионоос болоод үр, бордоо нийлүүлэх ажил тасалдсан нь тус орны хөдөө аж ахуйн салбарынханд болгоомжлол төрүүлжээ. Гэвч тутрага тариалж эхлэх үед фермерүүд бүхий л шаардлагатай зүйлсийг татаж авч амжсан байна.