ОХУ-ын мэдэлд байсан найман байрыг Монголын өмчлөлд шилжүүлэв

Засгийн газрын өнөөдрийн ОХУ-ын өмчлөлд байсан найман байрыг Монгол Улсын өмчлөлд үнэ төлбөргүй шилжүүлж авах тогтоолыг баталжээ. 


Тус байранд 549 өрх 22 жил түрээсээр амьдарч байсан бөгөөд тэдгээр байруудыг оршин суугчдад нь хувьчилах бэлтгэл ажлыг эхлүүлжээ.


Сэтгэгдэл бичих