Зөвлөлтийн үеийн бодит зургууд

Энэ зургуудыг Новокузнецк хотын Владимир Воробьев (1941-2011) гэдэг хүн авчээ. Зөвлөлтийн үеийн эерэг талуудыг харуулсан олон материалаас ялгаатай нь тэрээр ЗСБНХУ-ын бодит байдал, хүмүүсийн өдөр тутмын амьралыг дэлгэн харуулсан байна.