МҮХАҮТ, бизнесийн байгууллагууд хамтарсан мэдэгдэл гаргалаа

МҮХАҮТ болон COVID-19 вирусийн халдварын улмаас үйл ажиллагаанд нь хүндрэл учраад буй 10 гаруй бизнесийн байгууллага хамтарсан мэдэгдэл гаргажээ.  

 

Уг мэдэгдэлд халдварын улмаас бизнест тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлүүд богино хугацаанд эрчимжиж, маш олон жижиг дунд ААН, худалдаа үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагаа доголдон, банкны зээл, зээлийн хүү, торгууль, алданги, нийгмийн даатгалын шимтгэл, татвар, түрээс зэргийг төлөх, ажилчдынхаа цалинг тавихад хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүссэн болохыг дурдсан байна. 

 

Сэтгэгдэл бичих