Дэлхийн ард түмний сонин гоёл

Дэлхийн ямар нэгэн оронд очиход,  огт өөр орчинд орчихвуудаа гэсэн сэтгэгдэл заримдаа төрдөг байна. Ингэж бодохын шалтгаан нь ер бусын сонин гоёл бөгөөд эдгээрээс олон нь  бидний харж дасчихсан тэр гоёлоос эрс ялгаатай байдагт оршино.  Дэлхийн зарим омог, ястны төлөөлөгчдийн гэрэл зургийг үзэхийг та бүхэнд санал болгож байна. Гоёл бүр нь өөрийн гэсэн дахин давтагдашгүй хэв маягтай нь илт харагдана.

Хятадын Гуйжоу мужийн  Мяо омгийн эмэгтэй