Саарал жагсаалтаас мултарсан Тунисийн туулсан зам & сургамж

     Монгол Улс ФАТФ олон улсын байгууллагын саарал жагсаалтад дахин бичигдэх зуур Тунис зэрэг улсууд энэ бүсийг орхин гарч байв. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлсэн улс орнууд энэ жагсаалтад багтсанаар  дэлхийн мөнгөний урсгалд эзлэх нэр хүнд нь буурдаг “эмгэг жам”-тай.

Саарал жагсаалт бол тухайн улс орныг авлигад идэгдсэн, мөнгөний урсгал нь хүндээр өвдсөний онош тул дансаа улайлгахыг хүсээгүй л бол тэдэнтэй ойр хамтрах шалтгаан ховор болдог билээ.

Гадаадын хандивлагч улс орнууд, хөнгөлөлттэй зээл тусламжийн байгууллагууд ийм бүртгэлтэй нутаг дэвсгэрээс жийрхэж, томоохон банкууд элдэв арилжаа хийхээсээ татгалзах нь хэвийн үзэгдэл юм. Саарал жагсаалт бол тухайн улс орныг авлигад идэгдсэн, мөнгөний урсгал нь хүндээр өвдсөний онош тул дансаа улайлгахыг хүсээгүй л бол тэдэнтэй ойр хамтрах шалтгаан ховор болдог билээ.

Тэгвэл Бүгд найрамдах Тунис улсын хувьд энэ оны тавдугаар сарын 15-нд саарал жагсаалтыг орхиж буйгаа зарласан юм. Ингэхдээ татвараас зайлсхийхийг оролдогчдын үйлдлийг таслан зогсоох татварын бодлого хэрэгжүүлсэн нь үүнд нөлөөлсөн байна.


         Татвараас “бултагчдыг” Тунис хэрхэн онилсон бэ?

Тунис улс татвараас зайлсхийгчдийг буулгаж авах арга хэмжээ авсан нь саарал жагсаалтаас гарах үндсэн гарц нь болсон байна. Тус улсын Сангийн сайд Ридха Чалхум энэ үйл хэргийн гол үүргийг гүйцэтгэж байсан юм. “Тунисийн Засгийн газар болон туслан дэмжигч талуудын нягт уялдаатай ажиллагааны дүнд бид саарал жагсаалтаас гарч чадлаа. Ингэснээр бид ФАТФ-ын мөнгө угаалт болон террористуудыг санхүүжүүлэх бодлогыг дэмжсэн улс орнуудын жагсаалтаас нэрээ цэвэрлэж чадлаа” хэмээн мэдэгдсэнийг Европын консулын цахим хуудаст дурдсан байв.


                 2018 онд сэжиг бүхий 30 дансны 66.7 сая ам.долларыг “царцаажээ”

Өнгөрсөн онд Тунист сэжиг бүхий 30 дансны 66.7 сая ам.долларын гүйлгээг “царцаасан” юм. Тунисийн Тагнуулын газрын санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсээс мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх ажлын хүрээнд 600 орчим сэжигтэй авлигын, гадаад мөнгөн гүйлгээний урсгалыг саатуулсан байна.


       Авлигын эсрэг Тунис: Хөрөнгийнхөө гуравны хоёрыг нуух үзэгдлийг илрүүлэв

Тус улсын нийт хөрөнгийн гуравны хоёр нь хууль хяналтынхны нүднээс далд нуугдмал байсныг Авлигатай тэмцэх газраас нь өнгөрсөн оны сүүлчээр илрүүлсэн юм.

            Авлигын индексээ нэг байраар урагшлуулжээ

Өдгөө авлигын индексээр энэ улс 100 онооноос 43-т бичигдэж байгаа нь 2017 онтой харьцуулахад нэг байр урагшилсан үзүүлэлт юм. Улмаар 180 орноос 73 дугаарт бичигдэж байна.

Тус улсын Авлигатай тэмцэх газрын дарга Чавки Табиб “Авлигатай тэмцэх Засгийн газрын боломж болон хуулийн орчныг сайжруулах үйл хэрэг нь улс төр дэх ашиг сонирхлын эсрэг чиглэж байна. Иймд хөрөнгийн мэдүүлэг, нийгэм, хэвлэл мэдээллийн идэвхтэй байдлын тусламжтайгаар хуулийн хэрэгжилтийг хангахад тустай” гэж онцолжээ.

                    Тунист жил бүр хээл хахуульд хоёр тэрбум динар урсдаг

Тунисийн авлигын сүлжээнд урсаж буй мөнгөн дүнг авч үзвэл жил бүр хоёр тэрбум динараар хэмжигдэж байна. Өөрөөр хэлбэл, Авлигатай тэмцэх газрын даргын хэлж буйгаар жил бүр тус улсын авлигын сүлжээнд ийм хэмжээний мөнгө нийтийн мөнгөн гүйлгээний замаар урсдаг аж. Авлигатай тэмцэх газрын дарга Чавки Табиб “Энэ хөрөнгөөр бид онгоцны буудал гурвыг, боомт 20-ыг, ахлах сургууль 70-ыг бүтээн босгож, 500 км хурдны зам барьж болох байлаа” хэмээн тэмдэглэжээ.

Монгол Улс Авлигын индексээр 93 дугаарт бичигдэв

“Транспаренси Интернэшнл” олон улсын байгууллагаас өнгөрсөн оны авлигын төсөөллийн индексийг энэ оны нэгдүгээр сарын 29-нд зарласан байдаг. 180 орны авлигын түвшинг 13 эх сурвалжаар тодорхойлж 100 хүртэлх оноогоор дүгнэдэг. Онооны нийлбэр 50-иас доош бол авлига ноцтой хэмжээнд байгаагийн дохио болдог аж. Энэ үзүүлэлтэд манай улс өнгөрсөн онд 37 оноогоор 93 дугаар байрт бичигджээ.


2017 онтой харьцуулбал манай улс нэг оноо илүү авснаар 103 дугаар байраас 10 байр урагшилсан ч 2016 оны үзүүлэлтээр ухарсан байна.

МОНГОЛ УЛСЫН СҮҮЛИЙН ТАВАН ЖИЛИЙН АВЛИГЫН ИНДЕКС:

2013 онд- 38 оноо буюу 176 орноос 87 дугаар байрт,

2014 онд- 39 оноо буюу 176 орноос 87 дугаар байрт,

2015 онд- 39 оноо буюу 176 орноос 87 дугаар байрт,

2016 онд- 38 оноо 176 орноос 87 дугаар байрт жагсаж ирсэн бол,

2017 онд- 36 оноо авч, 180 орноос 103 дугаар байрт буюу өмнөх жилээсээ 16 байраар огцом ухарсан байдаг,

2018 онд- 37 оноо авч, 180 орноос 93 дугаар байрт орж, өмнөх жилээс 10 байраар урагшилсан байна. (Эх сурвалж IKON.MN)

Авлигын хуулиуд хэрхэн хэрэгжиж байна вэ?

Мөнгө угаах болон терроризмын санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийг Монгол Улсын Их Хурлаас анх 2006 оны долдугаар сарын 8-нд баталсан юм. ФАТФ-ын тухайн үеийн зөвлөмжид нийцүүлэн боловсруулсан Мөнгө угаах болон терроризмын санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг 2013 оны тавдугаар сарын 31-ний өдөр баталсан ч 2013 оны аравдугаар сарын 14-18-ны өдрүүдэд ФАТФ-ын чуулга-уулзалтаар Монголыг төлөвлөгөөний дагуу 2013 оны зургадугаар сард багтаан Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхэд хамаарах зохицуулалтыг ФАТФ-ын зөвлөмжид нийцүүлээгүй, мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй холбоотой хөрөнгө, орлогыг хураан авах тогтолцоог бүрдүүлээгүй, албан бус мөнгөн гуйвуулга эрхлэгчдэд тавих хяналтыг сайжруулаагүй гэх үндэслэлээр олон улсын санхүүгийн системд стратегийн эрсдэлтэй орон хэвээр байна гэж үзэн “өндөр эрсдэлтэй болон хамтран ажилладаггүй улс” гэсэн ангилал буюу “ саарал жагсаалтад” оруулсан байдаг.

Улмаар 2014 оны нэгдүгээр сарын 16-ны өдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн холбогдох зохицуулалтыг ФАТФ-ын зөвлөмжид нийцүүлснээр манай улсыг дээрх дутагдлаа залруулсан гэж үнэлэн ФАТФ-ын хяналтын хүрээнд өгөгдсөн зөвлөмж, үүрэг даалгавруудын ихэнхийг биелүүлсэнд тооцож, 2014 оны зургадугаар сард “саарал жагсаалт”-аас гаргаж байжээ.

Шалтгаан ба шалтаг

Саарал жагсаалтад багтсан талаар олон нийтийн дунд янз бүрийн л шүүмжлэл, хэлэлцүүлэг өрнөж байна. Улстөрчид буруутай гэж үзэж байгаа хэсэг байхад зарим нь Ил тод байдлын тухай хуулийг санаачлагчид буруутай гэх. Арилжааны банкууд өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлсэн 500-аад тэрбум төгрөгөө тайлбарлаж чадаагүйгээс, мөн Ил тод байдлын тухай хуулиар ДНБ-ээс 1.5 дахин их хөрөнгө шинээр бүртгэгдсэн зэрэг нь үүнд нөлөөлсөн үү гэсэн эргэлзээтэй тайлбарууд хөвөрч байна.

Энэ удаа саарал жагсаалтад орж байгааг өмнөхтэй харьцуулашгүй бөгөөд жагсаалтаас хэр хурдан гарах нь төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанаас шалтгаалах аж.

Тэгвэл Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатарын “Eagle.mn”-д ярьснаар Ил тод байдлын тухай хууль батлагдсанаар 34 их наяд төгрөгийн хөрөнгө ил гарч ирсэн. Хоёр жил гаруйн өмнө нэг тэрбум ам.доллар байсан Монгол Улсын валютын нөөц одоо 3.8 тэрбум ам.доллар байна. Хоёрт өртэй байсан бол Ирээдүйн өв санд 310 тэрбум төгрөг байсныг 363 тэрбум төгрөг болгож хуримтлуулсан.


2018 онд улсын төсөв ашигтай гарсан. 2019 оны төсвийн орлого давж биелэх горьдлоготой байна. Эдийн засгийн өсөлт 2018 онд 7.2 хувь, одоо 7.3 хувьтай байна. Энэ юу гэвэл Монгол Улсын эдийн засгийн дархлааг бий болгох гэж хичээж чармайсны үр дүн. Багахан савлагааг даваад гарчих эдийн засгийг бий болгож Монгол Улсын эдийн засаг тогтвортой хөгжих боломжийг бий  болгохыг хичээсэн. Саарал жагсаалт дагасан хориг байхгүй. Бүрэлдэж бий болсон дархлаа, дээр нь эдийн засгийн төлөв байдал, экспортын орлогыг харахад сандраад, ханш дээш хөөргөөд байх шаардлага байхгүй болов уу гэж бодож байгаа гэсэн байв.


Харин эдийн засагч Ч.Отгочулуугийн үзэж буйгаар энэ удаа саарал жагсаалтад орж байгааг өмнөхтэй харьцуулашгүй бөгөөд жагсаалтаас хэр хурдан гарах нь төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанаас шалтгаалах аж.


Ж.Цогзолмаа

Эх сурвалж: “Зууны мэдээ” сонин

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдлүүд

supreme hoodie - 27.153.203.1572020-02-20 23:09:02

I simply wanted to compose a note so as to say thanks to you for these lovely tips and tricks you are sharing at this website. My rather long internet research has now been paid with good quality insight to share with my contacts. I 'd tell you that most of us readers actually are very much lucky to dwell in a fabulous website with very many awesome individuals with helpful techniques. I feel rather happy to have used your entire webpage and look forward to some more thrilling moments reading here. Thanks a lot once more for all the details. supreme hoodie

vapormax - 27.153.203.1572020-02-16 22:45:27

I precisely wanted to thank you very much once more. I'm not certain the things I might have tried in the absence of the points discussed by you directly on such a field. It has been a very challenging issue in my circumstances, however , taking note of this expert way you managed the issue forced me to jump for contentment. Extremely grateful for the work and in addition believe you realize what a powerful job your are putting in instructing the mediocre ones all through your blog. Most probably you've never come across all of us. vapormax

chrome hearts store - 27.153.202.1172020-02-11 17:01:43

I want to show some appreciation to the writer just for bailing me out of this particular trouble. Because of checking throughout the world wide web and getting notions which are not powerful, I assumed my life was gone. Living without the presence of solutions to the problems you have resolved as a result of your entire blog post is a critical case, and the kind which might have in a wrong way affected my career if I hadn't encountered the blog. Your good training and kindness in controlling all the things was vital. I am not sure what I would have done if I hadn't encountered such a thing like this. I am able to now look forward to my future. Thanks for your time very much for the expert and result oriented guide. I won't hesitate to endorse your web blog to anybody who needs to have counselling on this subject. chrome hearts store

kd shoes - 27.153.202.1172020-02-08 03:07:19

I have to express appreciation to you just for rescuing me from such a scenario. Right after surfing through the internet and coming across recommendations which are not beneficial, I believed my life was done. Living minus the solutions to the problems you have fixed all through this site is a critical case, as well as the kind that could have in a wrong way affected my career if I hadn't come across your website. Your own skills and kindness in dealing with a lot of stuff was helpful. I am not sure what I would have done if I hadn't discovered such a solution like this. I am able to at this moment look ahead to my future. Thanks for your time very much for the professional and amazing guide. I won't hesitate to propose the website to anyone who should get direction on this topic. kd shoes

yeezy 500 - 110.89.40.1382020-02-04 04:46:00

I simply wished to thank you so much all over again. I do not know the things that I might have followed in the absence of the entire thoughts contributed by you about such area. Previously it was a real frightening condition in my circumstances, nevertheless witnessing this skilled way you processed it forced me to cry with contentment. Now i'm thankful for this service and even believe you comprehend what a powerful job you have been doing teaching other individuals through the use of your site. Probably you haven't come across any of us. yeezy 500

nike air max - 120.33.194.1552020-01-28 04:15:32

I precisely needed to thank you very much once again. I do not know what I would have handled in the absence of those thoughts documented by you over such a situation. It absolutely was a scary case for me personally, but considering a new expert fashion you resolved the issue took me to leap over delight. Now i am grateful for your support as well as expect you are aware of a great job you are undertaking training other individuals thru a site. Most probably you haven't got to know all of us. nike air max

air max 97 - 120.33.194.1552020-01-25 07:34:05

I precisely needed to thank you so much again. I do not know the things I might have handled in the absence of these hints shown by you regarding that area of interest. Previously it was the frustrating circumstance for me personally, but considering your specialised style you handled that made me to jump with delight. I am just thankful for the work and even sincerely hope you comprehend what an amazing job you have been putting in teaching the rest by way of your web blog. More than likely you've never got to know all of us. air max 97

fila shoes - 27.153.203.1182020-01-22 23:25:27

I would like to express some appreciation to the writer just for rescuing me from this particular incident. Right after looking throughout the search engines and seeing recommendations which were not beneficial, I was thinking my entire life was done. Living without the solutions to the problems you have solved by means of your short article is a crucial case, as well as the ones that might have in a wrong way affected my career if I had not discovered your web page. Your personal talents and kindness in dealing with every item was useful. I don't know what I would have done if I hadn't encountered such a stuff like this. I can also at this moment relish my future. Thanks a lot so much for this skilled and sensible help. I won't think twice to endorse your blog post to any individual who needs to have recommendations about this area. fila shoes

jordan 11 - 27.153.203.1182020-01-20 02:06:47

I precisely wished to say thanks once again. I do not know the things that I would've carried out in the absence of the actual thoughts shown by you relating to my problem. This was a horrifying situation in my circumstances, nevertheless looking at your professional way you processed it took me to leap over fulfillment. Extremely grateful for this advice and then hope you really know what an amazing job you have been providing educating some other people all through your site. Probably you haven't come across any of us. jordan 11

jordan 6 - 27.153.203.1182020-01-17 03:44:44

I precisely had to thank you very much yet again. I'm not certain what I would've gone through in the absence of the tactics revealed by you over that area of interest. This was a very depressing condition in my position, nevertheless witnessing a specialised way you solved that took me to weep for happiness. I am grateful for the guidance and as well , hope you recognize what a powerful job you have been doing teaching the others with the aid of a blog. Most likely you've never come across all of us. jordan 6

nike air max 2017 - 110.89.40.602020-01-10 04:49:19

A lot of thanks for your whole hard work on this web site. My daughter takes pleasure in participating in internet research and it's really simple to grasp why. Many of us learn all of the compelling mode you provide simple information via the web blog and as well attract participation from others on that idea and my daughter has always been understanding a great deal. Take advantage of the remaining portion of the year. You have been conducting a really great job. nike air max 2017

curry shoes - 110.89.40.602020-01-06 23:44:36

I want to express some thanks to you just for bailing me out of such a crisis. Right after checking throughout the the web and obtaining techniques that were not helpful, I believed my entire life was gone. Being alive without the approaches to the difficulties you've resolved through your main website is a serious case, and ones which may have in a wrong way damaged my career if I hadn't noticed your website. Your good ability and kindness in taking care of all the pieces was excellent. I'm not sure what I would've done if I had not come across such a subject like this. It's possible to at this moment look ahead to my future. Thanks a lot very much for this specialized and result oriented help. I will not think twice to propose your web site to anyone who should have recommendations on this problem. curry shoes

yeezy boost 350 - 27.153.183.1672020-01-03 03:53:53

I want to express appreciation to this writer just for rescuing me from such a scenario. After checking through the the net and seeing notions that were not helpful, I was thinking my life was done. Living without the presence of answers to the issues you have solved by way of the website is a serious case, as well as ones that would have in a wrong way damaged my career if I had not encountered your web page. Your own competence and kindness in handling a lot of stuff was excellent. I don't know what I would've done if I hadn't encountered such a point like this. I am able to at this moment look forward to my future. Thanks for your time so much for the specialized and sensible guide. I will not hesitate to recommend your site to any person who ought to have assistance on this subject. yeezy boost 350

balenciaga shoes - 27.153.183.1672019-12-30 19:01:04

I enjoy you because of all your valuable hard work on this site. My mother really likes working on investigation and it's easy to see why. All of us know all about the lively means you give helpful tips and tricks via this web site and invigorate contribution from some other people on this situation and our favorite daughter is certainly being taught a whole lot. Have fun with the rest of the new year. Your performing a glorious job. balenciaga shoes

timberlands - 27.153.182.972019-12-26 17:07:15

I must express thanks to this writer just for rescuing me from this matter. Just after researching through the world wide web and coming across things that were not productive, I was thinking my life was done. Living without the presence of approaches to the problems you have fixed by means of your main posting is a serious case, and the ones which may have adversely damaged my entire career if I hadn't come across your site. Your primary natural talent and kindness in playing with all the things was vital. I am not sure what I would have done if I hadn't discovered such a subject like this. I am able to at this time relish my future. Thank you so much for your specialized and amazing help. I will not hesitate to endorse your blog to any individual who should have guide about this matter. timberlands

balenciaga shoes - 27.153.181.1852019-12-22 09:10:37

I and my friends appeared to be examining the good key points on your web site and the sudden I got an awful feeling I never thanked the site owner for those techniques. The men are actually absolutely stimulated to see them and already have without a doubt been enjoying them. Many thanks for actually being simply thoughtful and also for utilizing this form of smart issues millions of individuals are really desperate to be informed on. My very own honest apologies for not expressing gratitude to earlier. balenciaga shoes

kyrie 5 - 27.153.181.1852019-12-17 10:52:02

I simply wanted to appreciate you once more. I do not know the things that I would have carried out in the absence of the type of methods documented by you about such a concern. Completely was a frustrating matter in my circumstances, but being able to see your professional approach you treated it forced me to leap over fulfillment. Extremely happy for this help and thus have high hopes you recognize what an amazing job you are undertaking teaching the others with the aid of your blog post. Probably you haven't come across all of us. kyrie 5

adidas tubular - 117.26.241.882019-12-04 09:33:54

Good post. I study something more difficult on completely different blogs everyday. It should all the time be stimulating to learn content material from different writers and apply a little something from their store. I抎 choose to use some with the content on my weblog whether you don抰 mind. Natually I抣l provide you with a link in your web blog. Thanks for sharing. adidas tubular

off white clothing - 117.26.241.882019-12-01 19:09:05

Would you be all in favour of exchanging hyperlinks? off white clothing

curry 6 - 117.26.241.882019-11-29 00:29:09

An attention-grabbing dialogue is worth comment. I think that it's best to write more on this subject, it may not be a taboo topic however typically persons are not sufficient to talk on such topics. To the next. Cheers curry 6

christian louboutin shoes - 27.153.202.1922019-11-26 15:01:35

Spot on with this write-up, I truly suppose this web site wants much more consideration. I抣l probably be again to read much more, thanks for that info. christian louboutin shoes

yeezy shoes - 27.153.202.1922019-11-23 09:33:18

very good put up, i definitely love this web site, carry on it yeezy shoes

yeezy shoes - 117.26.240.1012019-11-20 09:21:35

I am often to blogging and i actually appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I'm going to bookmark your web site and keep checking for brand spanking new information. yeezy shoes [url=http://www.yeezyshoes.uk]yeezy shoes[/url]

vapormax - 117.26.240.1012019-11-17 06:04:46

You made some respectable points there. I looked on the internet for the difficulty and located most individuals will go together with along with your website. vapormax http://www.air-vapormax.com