ОУВС-гийн Захирлуудын зөвлөл Дүрмийн IV заалтын 2019 оны зөвлөлдөх яриа хэлэлцээг дүгнэв

Олон Улсын Валютын Сан (ОУВС)-гийн захирлуудын зөвлөлийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хурлаар Дүрмийн IV заалтын дагуу Монгол Улсад хийгдсэн зөвлөлдөх  хэлэлцээрийг дүгнэлээ. ОУВС-аас гишүүн орнуудтайгаа хоёр талын яриа хэлэлцээг хийдэг. ОУВС-ийн ажлын хэсэг тус хэлэлцээг хийхээр 2019 оны 6-р сарын 19-өөс 28-ны өдрүүдэд Монгол Улсад ажилласан.

ОУВС-ийн хэвлэлийн мэдээг дараах линкээс харна уу.

Англи хэл дээр: Энд дарна уу

Монгол хэл дээр: Энд дарна уу

Эх сурвалж: МОНГОЛБАНК

Сэтгэгдэл бичих