Дотуур байрны хүүхдийн хоолны мөнгийг 50 хувиар нэмнэ

Энэ жилээс эхлэн “Үдийн цай”, дотуур байрны хүүхдийн хоолны зардлыг 50 хувиар нэмэхээр 2020 оны төсөвт тусгажээ. Ингэхдээ хоол хүнсний илчлэгийн хувийг тооцон, үдийн цайны зардалд 900 төгрөг, дотуур байрны хүүхдийн хоолонд 3475 төгрөгийг болгон нэмэгдүүлсэн байна.

Энэ нь аливаа өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, хоол тэжээлийн суурь хэрэгцээнд дэмжлэг үзүүлэх, сурах нөхцөл боломжийг дэмжих, сургалтын чанарыг сайжруулахад чухал нөлөөтэй хэмээн салбарын холбогдох хүмүүс үзэж буй юм байна.

Өмнө нь үдийн цай 600 төгрөг, дотуур байрны хүүхдийн хоолны зардал 2315 төгрөг байсан аж

Сэтгэгдэл бичих