Монголбанк алтыг 108,531.00 төгрөгөөр худалдаж авч байна

Монголбанкинд 2019 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн байдлаар 1 гр алтыг 108,531.00 төгрөгөөр худалдаж авч байна. 


Иргэд, аж ахуйн нэгжүүд алтаа худалдах талаарх мэдээллийг Монголбанкны веб хуудаснаас авах боломжтой. Төв банк нь алтны үнээс АМНАТ 5%, цагаан мөнгөний үнээс АМНАТ 5% тус тус суутган өөр ямар нэгэн татвар, хураамж авалгүйгээр тухайн өдөрт нь тухайн дансанд төлбөрийг шилжүүлдэг юм.


Монголбанкинд үнэт металл тушаахад бүрдүүлэх материал


Үнэт металлын тооцоолуур


Байгууллага


1. Лицензийн хуулбар (нэг удаа)

2. ААНБ-ын гэрчилгээний хуулбар (нэг удаа)

3. ААНБ-ын танилцуулга (нэг удаа)

4. Сорьцын бичиг


Иргэн


1. Иргэний үнэмлэх

2. Сорьцын бичиг


Сэтгэгдэл бичих