Хамгийн намхан машин

Британийн Перри Уоткинсом  хамгийн намхан машин угсарчээ. Өндөр нь ердөө 48,3 сантиметр гэнэ.  Британи эр 1990 оноос  зохион бүтээгч болж, машины өндрийг намсгах  талаар дагнан ажилладаг  байна. Түүний энэ төсөл Гиннессийн номонд оржээ.