X тайлантай ААН-үүд улиралд 60 мянган төгрөгийн тогтмол татвар төлнө

АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ БАТАЛЛАА

Чуулганы хуралдаанаар үргэлжлүүлэн Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөл, ХХОАТ-ын тухай хуулийн төслийг хэлэлцэж  баталлаа.

Ингэснээр Татварын ерөнхий хуулийн шинэчилсэн найруулга, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслөөс татварын багц хууль батлагдав. Манай улс 1992 онд анхны татварын үндсэн хуулиа баталсны дараа 2006 онд шинэчлэл хийсэн. Түүнээс хойш 10 гаруй жил багц хуулийн шинэчлэл хийгдээгүй юм. Хуульд багцаар нь өөрчлөлт оруулах болсон нь аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих зорилготой аж. Тэд улс орны эдийн засгийг дэмждэг гол хөшүүрэг байдаг. Тиймээс татварын уян хатан нөхцөлийг бүрдүүлэхээр зорьсон нь энэ юм байна. Шударгаар татвараа төлдөг иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээ энгийн байх хэрэгтэй. Харин татвараа төлдөггүй, төлөхөөс зайлсхийдэг иргэн, аж ахуйн нэгжүүдээс татвараа авдаг болох зарчмыг хуулийн төсөлд тусгасан юм.

Энэхүү хуулийн онцлох өөрчлөлтийг танилцуулъя.

Татварын ерөнхий хууль:

Татварын өр төлөх хугацаа хоёр cap байгааг 24 cap болгон сунгана. Илүү төлсөн татварыг нэн тэргүүнд буцаан олгоно,

Татварын албаны өр барагдуулах, хууль ёсны татвар хураах эрхийг нэмэгдүүлнэ,

Эрсдэлтэй өрийг түрүүлж хураана,

Эрсдэлгүй татвар төлөгчийг хянаж шалгахгүй,

Залилангийн шинжтэй үйлдэлд татварын хөөн хэлэлцэх хугацаа хамаагүй,

Жилийн борлуулалт 50 сая төгрөгөөс доош ААН-үүд өөрийн хүсэлтээр жилд 1 удаа тайлагнаж, нийт орлогын нэг хувиар татвар төлөх боломж олгоно. Харин жилийн борлуулалт гурван тэрбум төгрөгөөс  дээш бол жилд дөрвөн удаа, доош бол хоёр удаа тайлагнадаг болно.

Аж ахуйн нэгжийн онцгой албан татварын тухай хууль:

Гадагшаа шилжүүлэх орлогоос суутгадаг 20 хувийг 15 хувь болгож бууруулна,

Гадаадын хөрөнгө оруулагчдын ногдол ашгийг орлогод 20 хувийн татвар суутгадаг байсныг тав болгоно,

Банкны зээлээр эх үүсвэрээ бүрдүүлсэн тохиолдолд суутгадаг 10 хувийн татварыг тав болгоно,

X тайлантай ААН-үүд улиралд 60 мянган төгрөгийн тогтмол татвар төлнө, Барилга байгууламжийн элэгдэл, байгуулах хугацааг 40-өөс 25 жил болгон бууруулна. Олон улсын стандартуудад нийцүүлэн үнэ шилжилтийн тайлан гаргадаг болно, Татвар ногдох орлогоос хасагдах хүүгийн зардлын шинэ дүрмийг нэвтрүүлнэ,

Давхар татварын гэрээтэй эсэхээс үл хамааран гадаад улсад төлсөн татварыг хасаж тооцно.

Хувь хүний онцгой албан татварын тухай хууль:

Нэг шатлалтай, 10 хувийн татвар төлнө,

Оршин суугч этгээдийн татвар 20-иос 15 хувь болж буурна. Хүүгийн орлого нь 10 хувь болно,

Жилийн борлуулалт 50 сая төгрөгөөс бага бол орлогын нэг хувиар татвар төлж, жилд нэг удаа хялбаршуулсан тайлан гаргаж болно, Орон сууцны татварын хөнгөлөлтийг гурван сая төгрөгөөс зургаан сая төгрөг болгоно. Ипотекийн зээлийн хүү, хөнгөлөлттэй зээлийн хүүгийн төлбөрийн зөрүүтэй тэнцэх татварын хөнгөлөлт үзүүлнэ, Илүү төлсөн татварыг буцаан олгодог болно.

Бусад

Барилга байгууламжийн НӨАТ-ыг 10 жилд хасагдуулна,

Бусад үндсэн хөрөнгөний НӨАТ-ыг таван жилд хасагдуулна,

Зөрчлийн хуулиас хариуцлагын заалтыг авч Татварын ерөнхий хуулиар зохицуулан хууль хоорондын давхардлыг арилгана,

Татварын улсын байцаагчийн буруугаас татвар төлөгч хохирсон бол төрийн албанд 10 жилийн хугацаанд эргэж ажиллахгүй байх хариуцлага хүлээлгэнэ.


Сэтгэгдэл бичих