Хориглосон тусгай дуут болон гэрэл дохио тавьж хэрэглэсэн тээврийн хэрэгслийг мэдэгдэхийг зөвлөж байна

Чингэлтэй дүүрэг дэх Замын цагдаагийн хэлтсээс улсын хэмжээнд зохион явуулж буй " Тусгай дуут болон гэрлэн дохио хэрэглэх журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавих " нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг Төр захиргааны 3-р авто бааз, Засгийн газрын авто баазын тээврийн хэрэгслүүдийн тусгай дуут болон гэрлэн дохио тавьж хэрэглэх зөвшөөрөл болон хориглосон байдлаар тавьж хэрэглэсэн эсэхэд хяналт шалгалтыг хийлээ.

Уг арга хэмжээ энэ сарыг дуустал хугацаанд үргэлжлэх бөгөөд иргэдийг хориглосон тусгай дуут болон гэрэл дохио тавьж хэрэглэсэн тээврийн хэрэгслийг Тээврийн цагдаагийн албанд мэдэгдэхийг зөвлөж байна.

Сэтгэгдэл бичих