Байтынхан “Хаврын тэргүүн”-ээ шалгаруулжээ

  Байт харвааныхан сүүлийн үед тогтмол уралдаан, тэмцээн зохион байгуулж, тэр хэрээр сонирхогчид болон хичээллэгсэд нэмэгдэж байгаа. Үүний нэг байт харвааны 2019 оны "Хаврын тэргүүн шалгаруулах"  тэмцээн  хоёрдугаар  сарын 16-17-ны өдрүүдэд МБХХ-ны зааланд боллоо.  Тэмцээнд найман спорт клубын 58 тамирчин цэц мэргэнээ сорин өрсөлдлөө. Ингээд тэмцээний тэргүүнүүдийг толилуулья. 

Тэмцээний дүнгээр:                                                                        

            Насанд хүрэгчид:                                                                            

            Эрэгтэй:         I           Д.Дашнамжил            Хангарьд                                           

                                    II          Г.Базыр                 Хэнтий аймаг                                    

                                    III         Э.Болд-Эрдэнэ      Төв аймаг                                                                          

            Эмэгтэй:         I           Н.Ариунбилэг            Алдар спорт хороо                                      

                                    II          Д.Мирослава    Алдар спорт хороо                                      

                                    III         Э.Энхзул        Хэнтий                                               

            Өсвөр үе:                                                                                                                                          

            Эрэгтэй:         I           Н.Хатанзориг Төв аймаг                                          

                                    II          Б.Буянтүшиг  Алдар                                    

                                    III         Б.Цэрэнпүрэв            Хэнтий аймаг                                                                                   

            Эмэгтэй:                                                                                

                                    I           Ё.Намуунзул Хэнтий аймаг                                    

                                    II          Б.Баясгалан  Нийслэл өргөө                                             

                                    III         Н.Бямбабаяр     Добу-Мэргэн                                            

            Компаунд:                                                                             

                        I           Ш.Даваахүү   Хангарьд                                           

                        II          Д.Энхтүвшин Алдар спорт хороо                                      

                        III         Г.Шандан       Алдар спорт хороо                                      

            Багийн харваанд:                                                                             

                                    Эмэгтэй баг   Эрэгтэй баг                    Холимог баг                        

                        I           Алдар             Хэнтий аймаг                   Алдар                                  

                        II          Добу-Мэргэн     Добу-Мэргэн                Алдар

                        III         Нийслэл өргөө             Алдар                      Добу-Мэргэн                        

            Байгууллагын дүнгээр:    Алдар спорт хороо 45 оноогоор 1-р байр,

                                                    Хэнтий аймгийн спорт хороо 15 оноогоор 2-р байр                                         

                                                   Добу-Мэргэн 11 оноогоор  3-р байр тус тус эзэллээ.                                                                          

   Байт харвааныхан сүүлийн үед тогтмол уралдаан, тэмцээн зохион байгуулж, тэр хэрээр сонирхогчид болон хичээллэгсэд нэмэгдэж байгаа. Үүний нэг байт харвааны 2019 оны "Хаврын тэргүүн шалгаруулах"  тэмцээн  хоёрдугаар  сарын 16-17-ны өдрүүдэд МБХХ-ны зааланд боллоо.  Тэмцээнд найман спорт клубын 58 тамирчин цэц мэргэнээ сорин өрсөлдлөө. Ингээд тэмцээний тэргүүнүүдийг толилуулья. 

Тэмцээний дүнгээр:                                                                        

            Насанд хүрэгчид:                                                                            

            Эрэгтэй:         I           Д.Дашнамжил            Хангарьд                                           

                                    II          Г.Базыр                 Хэнтий аймаг                                    

                                    III         Э.Болд-Эрдэнэ      Төв аймаг                                                                          

            Эмэгтэй:         I           Н.Ариунбилэг            Алдар спорт хороо                                      

                                    II          Д.Мирослава    Алдар спорт хороо                                      

                                    III         Э.Энхзул        Хэнтий                                               

            Өсвөр үе:                                                                                                                                          

            Эрэгтэй:         I           Н.Хатанзориг Төв аймаг                                          

                                    II          Б.Буянтүшиг  Алдар                                    

                                    III         Б.Цэрэнпүрэв            Хэнтий аймаг                                                                                   

            Эмэгтэй:                                                                                

                                    I           Ё.Намуунзул Хэнтий аймаг                                    

                                    II          Б.Баясгалан  Нийслэл өргөө                                             

                                    III         Н.Бямбабаяр     Добу-Мэргэн                                            

            Компаунд:                                                                             

                        I           Ш.Даваахүү   Хангарьд                                           

                        II          Д.Энхтүвшин Алдар спорт хороо                                      

                        III         Г.Шандан       Алдар спорт хороо                                      

            Багийн харваанд:                                                                             

                                    Эмэгтэй баг   Эрэгтэй баг                    Холимог баг                        

                        I           Алдар             Хэнтий аймаг                   Алдар                                  

                        II          Добу-Мэргэн     Добу-Мэргэн                Алдар

                        III         Нийслэл өргөө             Алдар                      Добу-Мэргэн                        

            Байгууллагын дүнгээр:    Алдар спорт хороо 45 оноогоор 1-р байр,

                                                    Хэнтий аймгийн спорт хороо 15 оноогоор 2-р байр                                         

                                                   Добу-Мэргэн 11 оноогоор  3-р байр тус тус эзэллээ.                                                                          

   Байт харвааныхан сүүлийн үед тогтмол уралдаан, тэмцээн зохион байгуулж, тэр хэрээр сонирхогчид болон хичээллэгсэд нэмэгдэж байгаа. Үүний нэг байт харвааны 2019 оны "Хаврын тэргүүн шалгаруулах"  тэмцээн  хоёрдугаар  сарын 16-17-ны өдрүүдэд МБХХ-ны зааланд боллоо.  Тэмцээнд найман спорт клубын 58 тамирчин цэц мэргэнээ сорин өрсөлдлөө. Ингээд тэмцээний тэргүүнүүдийг толилуулья. 

Тэмцээний дүнгээр:                                                                        

            Насанд хүрэгчид:                                                                            

            Эрэгтэй:         I           Д.Дашнамжил            Хангарьд                                           

                                    II          Г.Базыр                 Хэнтий аймаг                                    

                                    III         Э.Болд-Эрдэнэ      Төв аймаг                                                                          

            Эмэгтэй:         I           Н.Ариунбилэг            Алдар спорт хороо                                      

                                    II          Д.Мирослава    Алдар спорт хороо                                      

                                    III         Э.Энхзул        Хэнтий                                               

            Өсвөр үе:                                                                                                                                          

            Эрэгтэй:         I           Н.Хатанзориг Төв аймаг                                          

                                    II          Б.Буянтүшиг  Алдар                                    

                                    III         Б.Цэрэнпүрэв            Хэнтий аймаг                                                                                   

            Эмэгтэй:                                                                                

                                    I           Ё.Намуунзул Хэнтий аймаг                                    

                                    II          Б.Баясгалан  Нийслэл өргөө                                             

                                    III         Н.Бямбабаяр     Добу-Мэргэн                                            

            Компаунд:                                                                             

                        I           Ш.Даваахүү   Хангарьд                                           

                        II          Д.Энхтүвшин Алдар спорт хороо                                      

                        III         Г.Шандан       Алдар спорт хороо                                      

            Багийн харваанд:                                                                             

                                    Эмэгтэй баг   Эрэгтэй баг                    Холимог баг                        

                        I           Алдар             Хэнтий аймаг                   Алдар                                  

                        II          Добу-Мэргэн     Добу-Мэргэн                Алдар

                        III         Нийслэл өргөө             Алдар                      Добу-Мэргэн                        

            Байгууллагын дүнгээр:    Алдар спорт хороо 45 оноогоор 1-р байр,

                                                    Хэнтий аймгийн спорт хороо 15 оноогоор 2-р байр                                         

                                                   Добу-Мэргэн 11 оноогоор  3-р байр тус тус эзэллээ.                                                                          

   Байт харвааныхан сүүлийн үед тогтмол уралдаан, тэмцээн зохион байгуулж, тэр хэрээр сонирхогчид болон хичээллэгсэд нэмэгдэж байгаа. Үүний нэг байт харвааны 2019 оны "Хаврын тэргүүн шалгаруулах"  тэмцээн  хоёрдугаар  сарын 16-17-ны өдрүүдэд МБХХ-ны зааланд боллоо.  Тэмцээнд найман спорт клубын 58 тамирчин цэц мэргэнээ сорин өрсөлдлөө. Ингээд тэмцээний тэргүүнүүдийг толилуулья. 

Тэмцээний дүнгээр:                                                                        

            Насанд хүрэгчид:                                                                            

            Эрэгтэй:         I           Д.Дашнамжил            Хангарьд                                           

                                    II          Г.Базыр                 Хэнтий аймаг                                    

                                    III         Э.Болд-Эрдэнэ      Төв аймаг                                                                          

            Эмэгтэй:         I           Н.Ариунбилэг            Алдар спорт хороо                                      

                                    II          Д.Мирослава    Алдар спорт хороо                                      

                                    III         Э.Энхзул        Хэнтий                                               

            Өсвөр үе:                                                                                                                                          

            Эрэгтэй:         I           Н.Хатанзориг Төв аймаг                                          

                                    II          Б.Буянтүшиг  Алдар                                    

                                    III         Б.Цэрэнпүрэв            Хэнтий аймаг                                                                                   

            Эмэгтэй:                                                                                

                                    I           Ё.Намуунзул Хэнтий аймаг                                    

                                    II          Б.Баясгалан  Нийслэл өргөө                                             

                                    III         Н.Бямбабаяр     Добу-Мэргэн                                            

            Компаунд:                                                                             

                        I           Ш.Даваахүү   Хангарьд                                           

                        II          Д.Энхтүвшин Алдар спорт хороо                                      

                        III         Г.Шандан       Алдар спорт хороо                                      

            Багийн харваанд:                                                                             

                                    Эмэгтэй баг   Эрэгтэй баг                    Холимог баг                        

                        I           Алдар             Хэнтий аймаг                   Алдар                                  

                        II          Добу-Мэргэн     Добу-Мэргэн                Алдар

                        III         Нийслэл өргөө             Алдар                      Добу-Мэргэн                        

            Байгууллагын дүнгээр:    Алдар спорт хороо 45 оноогоор 1-р байр,

                                                    Хэнтий аймгийн спорт хороо 15 оноогоор 2-р байр                                         

                                                   Добу-Мэргэн 11 оноогоор  3-р байр тус тус эзэллээ.                                                                          

   

Сэтгэгдэл бичих