Эрдэс бүтээгдэхүүний экспорт 1.1 тэрбум ам.доллараар өсчээ 1

Монгол Улс 2018 онд нийт 156 улстай худалдаа хийж, гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 12.9 тэрбум ам.долларт хүрчээ. Үүнээс экспорт 7.0 тэрбум ам.доллар, импорт 5.9 тэрбум ам.доллар байна.

Нийт бараа эргэлтийн хэмжээ өмнөх онooс 2.3 (22.3%) тэрбум ам.доллар, үүнээс экспорт 811.2(13.1%) сая ам. доллараар, импорт 1.5 (35.5%) тэрбум ам.доллараар тус тус өссөн байна.Гадаад худалдааны тэнцэл 2017 онд 1.8 тэрбум америк долларын ашигтай гарч байсан бол 2018 онд өмнөх онooс 726.5 (39.0%) сая ам.доллараар буурч, 1.1 тэрбум америк доллар болжээ.

Экспорт 2018 онд өмнөх онooс 811.2 сая ам.доллараар өсөхөд эрдэс бүтээгдэхүүний экспорт 1.1 тэрбум ам.доллар, нэхмэл бүтээгдэхүүний экспорт 74.3 сая америк доллараар өссөн нь голлон нөлөөлжээ.

Харин импорт өмнөх онooс 1.5 тэрбум америк доллараар өсөхөд эрдэс бүтээгдэхүүний импорт 339.9 сая америк доллар, үүнээс дизелийн түлш 148.8 сая америк доллар, машин, механик төхөөрөмж, цахилгаан хэрэгсэл, тэдгээрийн сэлбэг, эд анги 363.2 сая америк доллараар, тээврийн хэрэгсэл, тэдгээрийн эд анги 274.1 сая америк доллараар, үндсэн төмөрлөг, түүгээр хийсэн бүтээгдэхүүний импорт 206.5 сая америк доллараар өссөн нь голлон нөлөөлжээ.

Эрдэс бүтээгдэхүүн, нэхмэл бүтээгдэхүүн, үнэт, хагас үнэт чулуу, металл гоёлын зүйлсийн экспорт нийт экспортын 94.5 хувийг эзэлж байгаа бол импортын 67.2 хувийг эрдэс бүтээгдэхүүн, машин механик төхөөрөмж, цахилгаан хэрэгсэл, тээврийн хэрэгсэл, тэдгээрийн эд анги болон хүнсний бэлэн бүтээгдэхүүний импорт эзэлж байна.

Сэтгэгдэл бичих