Монгол Улс эдийн засгийн эрх чөлөөний индексээр 48-д бичигдэж байна

Монгол Улс Фрейзерийн хүрээлэнгийн эдийн засгийн эрх чөлөөний индексээр энэ онд 162 улсаас 48 дугаар байрт бичигджээ. Санал асуулгыг 2016 оны мэдээлэлд үндэслэн гаргасан байна. 

Монгол Улс боломжит 10 онооноос 7,40 оноо авч, Угандагаас бага зэрэг давуу байжээ. Харин Багамын арлууд, Гамби, Филиппин, Бельги, Словак, Итали, Никарагуа, Польш, Франц зэрэг улс Монгол Улсын өмнө жагссан байна. 

Өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад Монгол Улсын дүн 0,01 пунктээр дээшилсэн ч байр нь урагшлаагүй байна. Хөрш орнуудаас Орос 87 дугаарт, Хятад 108 дугаарт, Казахстан 68 дугаарт жагсчээ. 

Сэтгэгдэл бичих