Нийгмийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөг 128 хувиар биелүүлжээ

Хэнтий аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс нь энэ оны эхний хагас жилд нийгмийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөг 7,4 тэрбум төгрөг буюу 128 хувиар биелүүлжээ.

Мөн 21,6 тэрбум төгрөгийн тэтгэвэр тэтгэмжийг цаг хугацаанд нь олгож нийт 791 ажил олгогчийн 10149 иргэнийг албан журмын даатгалд хамруулж, 45896 даатгуулагчдад нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэн ажилласан байна.

"Нийгмийн даатгалын тухай хуулинд орсон өөрчлөлт" буюу малчдын тэтгэврийн насыг таван жилээр наашлуулж 55 нас хүрсэн эрэгтэй, 50 нас хүрсэн эмэгтэй малчдад өндөр насны тэтгэвэр тогтоож олгох хуулийн хэрэгжилтийг 5000 гаруй малчдад сурталчилж, 236 малчны тэтгэврийг тогтоож олгоод байна.

Сэтгэгдэл бичих