Банкуудад 20 сая ам.доллар нийлүүлэв

Монголбанк хуваарь ёсоор гадаад валютын дуудлага худалдаа зохион байгуулав. Өнөөдөр Төвбанк 20 сая ам.доллар, 97 сая юань худалдав. Харин банкны ирүүлсэн форвард саналыг Монголбанк хүлээж авсангүй.

Гэхдээ арилжааны банкуудад 72 сая ам.долларыг своп хэлцлээр худалдаж, валютын захад ам.доллар нийлүүлжээ..

Сэтгэгдэл бичих