Ц.Баярсайхан: Иргэдийн авах орон сууц зээлийн барьцаа болно

УИХ-ын чуулганы өнгөрсөн баасан гарагийн үдээс хойшхи хуралдаанд Ерөнхий сайд Н.Алтанхуяг Барилга, хот байгуулалтын салбарын бүтээн байгуулалтын талаар мэдээлэл хийлээ.
Тэрээр мэдээллийнхээ эхэнд “Манай улсын ба­рил­­­гын салбарын үйл ажил­ла­­гаа нь импортоос ха­маа­ралтай, улирлын шинж ча­­нар­тай, ажиллах хүчин ду­таг­далтай, барилгын аж­лын санхүүжилтийн ихэнх ху­вийг банкны богино, дунд ху­га­цаатай зээлээр бүрдүүлэн үйл ажиллагаагаа эрхлэн явуулдаг зэргээс шалтгаалан олон хүндрэл, бэрхшээлтэй тул­гар­даг” гэдгийг онцлов.

Шинэчлэлийн Засгийн га­зар байгуулагдсанаас хойш энэ салбарт цөөнгүй ажил хийж, хэрэгжүүлж эхэл­жээ. Хам­гийн сүүлд гэхэд л иргэ­дийг ая тухтай амьдрах орчин нөх­цөлөөр хангахын тулд найман хувийн хүүтэй орон сууцны зээл олгох журмыг Засгийн газар баталсан нь олон хүний анхаарлын төвд байна.
Энэ журамд тусгаснаар барилга угсралтын ажлын 100 хувийн гүйцэтгэлтэй ашиглалтад ор­сон болон ашиглаж байгаа 80 ам.метр хүртэл талбайтай орон сууц худалдан авахад жи­лийн 8±1 хувийн хүүтэй, 20 хүртэл жилийн хугацаатай, 10-30 хувийн урьдчилгаа төлбөрийн нөхцөлтэй зээлийг тогтмол орлоготой, зээлийн шалгуур хангасан иргэдэд банкуудаар дамжуулан ол­гох юм. Иргэдэд найман ху­вийн хүүтэй зээл олгохтой хол­боо­той асуудлыг хэзээнээс, хэрхэн яаж олгох вэ гэдгээ энэ долоо хоногт холбогдох албаныхан дахин хэлэлцэхээр болжээ.

Ерөнхий сайдын мэ­дээлс­нээр барилга, хот бай­гуулалтын салбарт зургаан то­моохон ажил хэрэгжүүлж эхэл­сэн байна. Тухайлбал, Зас­гийн газар Барилгын ажлыг эх­лүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиг­лалтад оруулах дүрэм батлан мөрдүүлсэн.
Энэ дүрмээр барилга байгууламжийг эхлүүлэх, үр­гэлж­лүүлэх, байнгын ашиг­лал­тад оруулах үйл ажиллагааг МХЕГ хоёр үе шаттай зо­хион байгуулж байсныг өөр­чилж, салбарын төрийн за­хир­гааны төв байгууллага, сал­барын орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага нэг үе шаттай зохион байгуулахаар болгожээ. Өмнө нь ижил үүрэгтэй хоёр комисс ажиллаж, 120 орчим хүний гарын үсэг цуглуулахад 208 хоног шаард­даг байсныг халж, 55-59 хо­ногт багтааж “Нэг цонх”-ны үйл­чилгээгээр үйлчлүүлэх бо­ломж бүрдүүлсэн байна. Цаа­шид үүнийг Барилгын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад тусгаж мөрдүүлэх аж. Мөн хуульд барилгын компаниудын хүчин чадал, чадав­хийг стандартчилж, нийг­­мийн өмнө хүлээх ха­риуц­лагыг өндөржүүлж, сал­ба­рын мэдээллийн нэгдсэн санг онлайн хэлбэрээр ажил­луу­лахыг тусгана. Энэ мэ­дээл­лийн санд барилгын сал­барын аж ахуйн нэгж, бай­гууллагуудын үйл ажил­лагаа болон баригдсан ба­рилга байгууламжийн ху­вийн хэрэг, тоо бүртгэлийг бү­рэн хамруулж, олон ний­тэд нээлттэй мэдээллийн тог­толцоог бий болгох юм байна.

Үргэлжлэлийг энд дарж уншина уу

Сэтгэгдэл бичих