"Ад үзэгдэгсдийн хот" 1/22

ГЕРМАН ХЭЛЭЭР, МОНГОЛ ОРЧУУЛГАТАЙ
сурвалжлагч Еэнкэ фон Вильмcдорфф
Цацраг идэвхит бодисын, туяаны жинхэнэ үр дагаврыг германы сурвалжлагч Еэнкэ фон Вилмсдорффын хийсэн энэхүү баримтат киноноос үзээрэй.

Сэтгэгдэл бичих