Нийслэлийн нийт өрхийн 10,43 хувь нь маш бага орлоготой

Нийслэлийн Засаг даргын “Эрүүл аюулгүй байдлын индексийг тооцох аргачлалыг батлах тухай” 01 тоот захирамжийн дагуу нийслэлийн есөн дүүргийн “Эрүүл аюулгүй байдлын индекс”-ийгтогтоосон. Энэ үзүүлэлтийн дагуу амьжиргааны баталгаажих түвшин доогуур өрхийн эзлэх хувийг дүүрэг тус бүр дээр нийт хүн амд тооцон гаргахад Баянгол дүүрэг 3,55 хувь, Хан-Уул дүүрэг 5,8 хувь, Сүхбаатар дүүрэг 7,08 хувь, Чингэлтэй дүүрэг 7,88 хувь буюухэвийн үзүүлэлттэй гарчээ. Харин Сонгинохайрхан дүүрэг 11,29 хувь, Багахангай дүүрэг 11,68 хувьтай гарсан нь дунд, хамгийн тааруу үзүүлэлт буюу хамгийн их амьжиргааны баталгаат түвшин доогуур өрхтэй дүүргээр Баянзүрх дүүрэг 14,02 хувь, Багануур дүүрэг 23,5 хувь, Налайх дүүрэг 41,37 хувьтай байна.

Х.Төгөл

Сэтгэгдэл бичих