Энэ онд ахмадуудад амралт, сувиллын үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын жагсаалт

Манай орны ахмад настнуудад зориулсан нийгмийн халамжийн болон хамгааллын үйлчилгээ олон төрөлтэйд тооцогддог. Монгол Улсад нийгмийн халамж болон нийгмийн даатгалын сангаас ахмадуудад чиглэсэн 16 үйлчилгээ хэрэгжиж байна. Тухайлбал, “Насны хишиг”-ийг жилд хоёр удаа 65-аас дээш насны ахмад настнуудад олгодог.


Түүнчлэн ахмадуудын тэтгэвэр, тэтгэмжийг жил бүр инфляцын түвшинтэй уялдуулан нэмж ирсэн. Үүнээс гадна Ахмад настан жилдээ нэг удаа амралт, сувилалд амарсан тохиолдолд амралтад 7 хоног, сувилалд 10 хүртэл хоногийн үнийн хөнгөлөлтийг нийгмийн халамжийн сангаас тооцож олгодог.


Ахмад настан амралт, сувиллын үйлчилгээнд хамрагдах хөнгөлөлттэй үнийн эрхийн бичгийг харьяа дүүргийнхээ Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс /ХХҮХ/-ээс авах бөгөөд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.


  1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
  2. Тухайн амралт, сувиллын дансанд мөнгө тушаасан баримт
  3. Хувийн өргөдөл


Эрхэм уншигч танд 2020 онд ахмад настанд амралт, сувиллын үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын жагсаалтыг хүргэж байна.


Сэтгэгдэл бичих